Wij willen dat er een eind komt aan het racisme dat op het hart van de heer Wilders ligt.

Wij constateren dat veel uitspraken van de heer Wilders in strijd zijn met artikel 1 van de Grondwet. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan. Dit geldt dus ook voor Wilders.

Daarnaast staan wij achter de aangifte die het team van wegmetwilders.nl doet tegen de racistische, haatzaaiende en discriminerende uitspraken die Wilders op 19 Maart 2014 deed.

Wij verzoeken dat de heer Wilders wordt gewezen op zijn gedrag en zijn uitlatingen en dat hier een eind aan komt. In een multicultureel land zoals Nederland zijn wij een dergelijke politicus, die een rolmodel moet voorstellen, liever kwijt dan rijk. Indien de heer Wilders zijn gedrag niet aanpast willen wij dat dit consequenties heeft voor hem.

Wij leven in een vrij land met vrijheid van meningsuiting, maar er zijn grenzen. Deze heeft de heer Wilders overschreden.